קבלני אסבסט בצפון

קבלני אסבסט בצפון,

להבדיל מקבלנים אשר עוסקים בתחום של בניית מבנים חדשים, הינם קבלנים אשר עיקר עיסוקם הינו בפירוק ופינוי של מיבנים. אך לא מדובר בסתם מיבנים רגילים, אלא מיבנים אשר בנויים מאסבסט.
עד לפני שלושה עשורים לערך, כיכב האסבסט בתחום הבנייה ושימש אותנו בעיקר לבנייה וחיפוי של מבנים. לפני כ 15 שנים, הוצא מן החוק האסבסט לצורכי בנייה, מאחר וגילו כי הוא מהווה סכנה בריאותית לציבור.
אסבסט, פולט מתוכו אבק, אשר נידף אל האוויר ומחלחל אל תוך מי השתייה שלנו ואל דרכי הנשימה שלנו. האבק של האסבסט מכיל בתוכו רעלנים הפוגעים בנו וגורמים למחלות נשימתיות קשות ואף לסרטן. על כן, לא רק שהאסבסט הוצא אל מחוץ לחוק, אלא ישנו צורך לפרק ולפנות את האסבסט מהמבנים בהם הוא מצוי.
קבלני אסבסט בצפון אחראים על כל תחום פירוק האסבסט מן המבנים ופינוי של האסבסט אל אתרים מורשים לצורך הטמנתם. להבדיל מקבלני בנייה, הם קבלני פירוק.
קבלני אסבסט בצפון מחוייבים לעבוד תחת רישיון של המשרד לאיכות הסביבה, אשר משמש כגוף מפקח על אסבסט במדינת ישראל. על כן, כאשר אתם מבקשים לבצע פירוק ופינוי של אסבסט יש צורך לפנות אל קבלני אסבסט בצפון אשר מורשים לעסוק בתחום זה של פירוק ושינוע של אסבסט.
פירוק ופינוי של אסבסט מסוכן מאוד גם לאלו העוסקים במלאכת הפירוק והפינוי וגם עבור תושבי האזור, מאחר ובעת הפירוק ישנו חשש של התנדפות אבק האסבסט בכמויות גדולות ומסוכנות.
ביצוע העבודה באמצעות קבלני אסבסט בצפון, מאפשרת לנו שמירה על בריאותם של העוסקים בעבודה זו, כמו גם בריאות הגרים באזור. קבלני אסבסט בצפון הינם בעלי הידע, הניסיון, היכולת והכלים המקצועיים לבצע את עבודת הפירוק והפינוי של החומר. כל אדם אחר, המבקש לפרק את האסבסט מביתו, אל לו לעשות זאת על דעת עצמו, אלא רק באמצעות קבלן אסבסט מורשה מטעם המשרד לאיכות הסביבה.
טל בנייה מתקדמת, אשר בראשה עומד קבלן אסבסט מורשה, בעלת ניסיון רב בפירוק ופינוי של אסבסט ממבנים קיימים. כאשר אתם מעוניינים לפרק אסבסט ממבנה קיים, אתם מוזמנים ליצור קשר עם טל בנייה מתקדמת, אשר תדאג לבצע את העבודה בצורה הבטיחותית ביותר ובהתאם לנהלים אותם קבע המשרד לאיכות הסביבה. לאחר פירוק האסבסט מן המבנה, תבצע טל בנייה מתקדמת, החלפה של האלמנט שפורק באלמנט חדש, בעל חומרים איכותיים, עמידים, מתקדמים וירוקים.